Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.

Vaše otázky & odpovede


VIANUTRA preferuje skôr tekutú formu, pretože tá nezaťažuje žalúdok a tak sa rýchlejšie všetky látky z výživového doplnku dostanú do organizmu.Odporúčame skladovať výživové doplnky VIANUTRA pri teplote do 25°C, takže nie je nutné ich držať v chladničke, s výnimkou veľmi horúcich dní. Niektoré vitamíny, najmä vitamíny skupiny B, sú ale termolabilné a pri vysokej teplote sa znehodnocujú.Odporúčame užívať ich po jedle, pretože sa majú stať súčasťou našej stravy a skvalitniť ju.Záručná doba, podobne ako na potravinách, je uvedená na každom výrobku. Do jej uplynutia je kvalita výrobku zaručená.Je to individuálne. Niektorí jedinci pociťujú benefit ich užívania v kratšej dobe, iní po dlhšom období. Je pravdepodobné, že to závisí od celkového výživového statusu užívateľa. Aj ak subjektívne nepociťujeme účinok, neznamená to, že je prípravok neúčinný. Jeho prínos sa môže ukázať napr. na zlepšenom krvnom obraze, či niektorých biochemických parametroch (cholesterol, cukor, krvný tlak...).Možno s nimi začať už v predškolskom veku (t.j. 4 až 5-ročné deti), kedy je vhodné podporiť imunitný systém, ale aj celkový vývin a rast a pripraviť organizmus dieťaťa na školské obdobie.Predávkovanie sa prírodným výživovým doplnkom prakticky neexistuje (môže sa len prechodne vyskytnúť hnačka).Základný rozdiel medzi prírodným a syntetickým produktom spočíva v zdroji. Prírodné sú získavané z potravy, resp. z výťažkov rôznych rastlín, ovocia alebo zeleniny. Syntetické sa vyrábajú v laboratóriách. Zahŕňajú vitamíny, minerály, aminokyseliny a ďalšie podobné látky a ich cieľom je napodobniť spôsob, akým účinkujú prírodné živiny v našom tele. Významný rozdiel je ale aj v procese výroby prírodných a syntetických vitamínov, ako aj v miere ich využitia v tele, čo napríklad pri syntetických nepoznáme. Dokonca sa ale zistilo, že niektoré zo syntetických prípravkov spôsobujú alergiu.Lekárska poradňa

Máte otázky o používaní našich produktov? Nie ste si istí, ako správne dávkovať výživové doplnky Vianutra?
Alebo si nie ste istí, či a ako kombinovať výživové doplnky Vianutra s profesionálnou terapiou?

Na tieto a podobné otázky vám rada odpovie MUDr. Melita Hromadová, CSc.

Otázky iného charakteru by ste mali posielať prostredníctvom kontaktného formulára na karte Kontakt.

Spýtajte sa priamo lekára!

MUDr. Melita Hromadová, CSc.

MUDr. Melita Hromadová, CSc. vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave, odbor pediatria. Pracovala ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV. Akadémie vied, kde sa podieľala na projektoch zameraných na vplyv výživy na metabolizmus a hormonálne funkcie. Uskutočnila merania cholesterolu a rizikových faktorov civilizačných ochorení v slovenskej populácii a odborné poradenstvo v 35 mestách na Slovensku. Bola členkou mnohých profesijných združení, ako napr. Pediatrická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre výskum aterosklerózy a Združenie pre zdravú výživu. Je autor viac ako 100 odborných publikácií a článkov. Už viac ako 25 rokov sa venuje významu suplementácie v prevencii a rozvoji civilizačných ochorení.