Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.

O nás


  • Navrhujeme a vyrábame prírodné, nemodifikované, certifikované výživové doplnky svetovej kvality pre všetkých, ktorým záleží na ich zdraví.
  • Nerobíme kompromisy medzi kvalitou a cenou. Naše produkty sú vysoko funkčné a za prijateľné ceny.
  • Ponúkame produkty aj možnosti spolupráce.

Ing. Tomáš Zsigmond, MBA

Zakladateľ spoločnosti Vianutra (2017)

Táto spoločnosť je naplnením mojich snov a vízií. Podarilo sa mi v nej spojiť to, čo ma najviac baví a na čom mi záleží. Podporujem ľudí v dosahovaní ich cieľov a to hneď v dvoch rovinách.

1. Podporou zdravia prostredníctvom doplnkov výživy a vzdelávania.

2. Podporou v sebarealizácii, ak sa človek rozhodne pre spoluprácu.

Mojím životným cieľom bolo odjakživa pomáhať. Ľuďom, v ktorých vidím odhodlanie, dávam taký istý priestor a dôveru, aké sa dostali kedysi mne. Som rád nápomocný pri dosahovaní ich životných cieľov.


Zdravý človek

Pre dosahovanie veľkých cieľov je nesmierne dôležité i udržať sa dlhodobo zdravotne fit. Pretože dobre vieme, že zdravý človek je vitálnejší, energickejší, optimistickejší a v takomto nastavení ľahšie dosahuje svoje sny a ciele. Podarilo sa mi priniesť spôsob, ako to umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí.

Roky skúseností a spolupráce so špičkovými odborníkmi v obore zdravého životného štýlu sa mi podarilo pretaviť do vysokokvalitných jedinečných produktov, ktoré sú dostupné každému, komu záleží na jeho zdraví.


Osobný prístup

Veľmi dbám na osobný prístup. Preto spoločnosť Vianutra pre svojich partnerov okrem odborného vzdelávania v oblasti zdravia i podpory obchodu zastrešuje aj poradenské služby. Lekárska poradňa poskytuje odborné konzultácie ohľadne užívania produktov všetkým našim partnerom.

Spoločnosť Vianutra je tu pre všetkých, ktorí sa rozhodli žiť zdravšie a lepšie.


Čo bolo kľúčové

Tento môj životný úspech som nedosiahol zo dňa na deň. Viedla k nemu dlhá cesta s množstvom rôznych výziev, ktoré prichádzajú neustále.

„Ako kľúčové vnímam zadefinovanie si životného cieľa.

Zadefinovanie si môjho životného cieľa bolo pre mňa veľmi dôležité. Tento cieľ sa stal mojím životným kompasom, ktorý držím pevne v ruke a pomáha mi kráčať životom.

S kompasom v ruke si viem užiť každý deň, každý krok, každú cestu. Pretože každý deň je kúskom nášho života a prináša so sebou novú príležitosť.

Podstatné pre mňa je posúvať sa každým dňom vpred za svojím životným cieľom.“


Ako to začalo

Sám som prešiel obrovskou premenou. Mal som „šťastie“, že som v živote už v mladom veku stretol skúsených ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť moje nadanie. Videli vo mne viac ako vtedy ja sám a neváhali mi to povedať. Doteraz som im za to nesmierne vďačný. Ich prejavená dôvera bola základom mojej dôvery v seba samého. Vtedy som sa rozhodol venovať sa tomu a rozvíjať to, čo ma baví.

Vždy som rád spoznával nových ľudí, ich príbehy a rozmýšľal ako ich podporiť. Začal som tvoriť témy pre vzdelávanie. Už ako mladý som sa tak venoval nielen vzdelávaniu seba samého, ale odovzdával som vedomosti a skúsenosti aj ďalším ľuďom. To naštartovalo moju cestu k prednáškovej činnosti a osobným konzultáciám na medzinárodnej úrovni. Venujem sa tomu dodnes a stále ma to napĺňa.

Podarilo sa mi vypracovať pozične na najvyššie pozície. Vždy ma motivovalo posúvať ďalej nielen seba, ale posúvať aj iných ľudí. Podporiť ich v tom, aby ukázali, čo v nich je.


Prečo práve oblasť zdravého životného štýlu?

Veľký priestor, kde sa dá veľa ľuďom pomôcť som vnímal hlavne v oblasti výživy. Naša strava neobsahuje nutričné hodnoty, ktoré by mala obsahovať. To je všeobecne známe. V dnešnej dobe už vidíme ako sa čím ďalej, tým viac hovorí o jednotlivých zložkách z prírodných zdrojov.

Užívanie výživových doplnkov sa stalo dennou súčasťou nielen môjho života. Toto všetko som vnímal už v roku 1994, kedy som sa zdravej výžive začal venovať intenzívnejšie. Uvažoval som nad tým, či je možné v jednej dávke prípravku obsiahnuť všetky zložky, ktoré telo potrebuje. Cieľom bolo ísť až na úroveň, že aj zdravie môže chutiť.


Moderná doba si vyžaduje moderné riešenia

Ak sa spoja ľudia, ktorí sa vedia nadchnúť pre spoločnú vec, dokážu priniesť riešenia na vysokej úrovni. Preto spolupracujem s ľuďmi z rôznych oblastí života (lekári, farmaceuti, učitelia, biochemici), ktorým nie je ľahostajný zdravotný stav a povedomie celosvetovej populácie.

Naším spoločným cieľom je ich zlepšenie a to cestou výživy. Takto vznikol i názov spoločnosti ViaNutra = cesta výživy.

"Podarilo sa nám dosiahnuť jedinečné prírodné zloženie a najvyššiu kvalitu našich produktov. Svedčí o tom množstvo spokojných zákazníkov.“


Spolupráca s odborníkmi

Všetky produkty Vianutra vznikali a vznikajú v spolupráci so skúsenými odborníkmi. Vždy najskôr vyselektujeme jednotlivé zložky, ktoré organizmus potrebuje. Následne hľadáme zložky, ktoré vzájomne synergujú. To znamená, že navzájom podporujú svoje účinky a tak z ich kombinácie získame viac ako z jednotlivých zložiek osobitne.

Využívame výhodu tekutých prípravkov, ktoré umožňujú spájať množstvo jednotlivých zložiek do jedného produktu. Navyše podporujú pitný režim a zvyšujú vstrebateľnosť výživných látok. Prírodné zdroje boli samozrejmosťou.

Aktuálne už máme produktovú radu rozšírenú aj o kapsulovú formu rovnako prírodného pôvodu. Vždy hľadáme a budeme hľadať najlepšiu možnú výrobu, aby boli naši klienti maximálne spokojní ako pri užívaní výrobkov, tak i pri dlhodobej spolupráci.


Výsledky spolupráce

Výsledkom 29 ročnej spolupráce s vybranými odborníkmi sú najvyššia kvalita, funkčnosť a bezpečnosť produktov. Tieto parametre sa stali alfou a omegou pri zostavovaní všetkých receptúr produktov Vianutra.

Podarilo sa nám dosiahnuť jedinečné zloženie a najvyššiu kvalitu našich produktov. Svedčí o tom a množstvo spokojných zákazníkov.


Heslom spoločnosti Vianutra je: „Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.“

Naším cieľom je, aby sa toto posolstvo dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Naše ambície sú pôsobiť medzinárodne. Dostať našu kvalitu do celého sveta. Pridajte sa k nám a vydajme sa spolu na správnu cestu.