Žiť zdravšie znamená žiť lepšie.

NOVINKA LIVER CARE

Trojzložkový výživový doplnok LIVER CARE je určený ohrozeným a chorým na rôzne pečeňové ochorenia.


Predovšetkým pomáha pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene (anglicky Non Alcoholic Fatty Liver Disease, skratka NAFLD, hovorovo „stukovatenie“ pečene, tiež pečeňová lipomatóza, steatóza). Postihuje štvrtinu až tretinu súdobej dospelej populácie (25-35%). Pričom zásadným, vysoko rizikovým faktorom, je prejedanie sa. Dostanú ju až tri štvrtiny tých, ktorí majú oproti norme iba o 10% vyššiu telesnú hmotnosť, ale má ju plný počet obéznych, vrátane detí. Vysoko rizikovou skupinou sú aj diabetici druhého typu, trpí ňou najmenej tretina z nich. V prípade, že sa nealkoholová tuková choroba pečene nelieči alebo lieči nedostatočne, ďalším možným vyústením je vznik pečeňovej fibrózy, cirhózy alebo rakoviny. Veľkým rozčarovaním, spojeným až s bezmocným hnevom a ťažkú depresiu vyvolávajúcim výsledkom nepriaznivého vývoja často býva, že postihnuté osoby mnohokrát vo svojom živote nevypili doslova ani kvapku alkoholu a napriek tomu dostanú cirhózu pečene, ktorá je v laickej verejnosti veľmi často a výhradne spájaná práve s dlhoročným požívaním alkoholických nápojov.

Druhou zásadnou skupinou chorobných jednotiek neprekonateľného využitia LIVER CARE VIANUTRA je devastácia buniek pečene v priebehu a po prekonaní pečeňových zápalov (hlavne hepatitída B a C), vrátane následného nábehu na vznik nežiaducej a obávanej pozápalovej pečeňovej cirhózy. Ich závažným nebezpečenstvom je, že až 30% prípadov prebieha tzv. bezpríznakovým spôsobom. Postihnuté osoby o nej nevedia a podozrenie dostanú s časovým odstupom, kedy sa už klinicky a laboratórne začne prejavovať dlhodobé poškodenie pečene, čo môže byť často veľkým, nezriedka málo riešiteľným problémom.

LIVER CARE tiež významne napomáha pri reparácii a stabilizácii veľkého množstva ďalších poškodení pečene, akými sú stavy po náhlych aj chronických otravách jedmi, vrátane alkoholu a iných toxínov, nežiaducimi a škodlivými prímesami v potravinách, niektorými dlhé obdobie užívanými liekmi, ale aj v pooperačných stavoch pečene alebo pečeň enormne zaťažujúcich operácií a výkonov, kam patria napr. aj rozsiahle úrazy a ich invazívne alebo neinvazívne riešenie, predlžujúca sa liečba, prípadné komplikácie, ale aj pri odvykaní z drogových závislostí a ďalších dôsledkov návykových ochorení, vrátane alkoholovej cirhózy.

Prvým zdrojom aktívnych látok výživového doplnku LIVER CARE

je extrakt semien Silybum marianum (slovensky pestrec mariánsky, česky ostropestřec mariánský, anglicky milk thistle), s vysokým podielom flavonoidu silymarinu.

Druhým je výťažok z koreňa Taraxum officinale (púpava lekárska, pampeliška lékařská, dandelion), vrátane serínovej proteinázy taraxalisin.

Treťou súčasťou výživového doplnku je prášok s koncentrovaným obsahom bičíkovca Haematococcus pluvialis (červenozrnko dažďové, český a anglický názov je zhodný s latinským), s vysokým podielom karotenoidu a zároveň xantofylu astaxanthin-u, ktorý má ojedinelý spoločný antioxidačný a protizápalový efekt.

LIVER CARE stabilizuje v bunkách pečene predovšetkým ich membrány a organely (zvlášť endoplazmatické retikulum a mitochondrie), udržiava redukčno-oxidačnú rovnováhu buniek a ich súčastí, najmä mitochondrií, podporuje látkovú premenu, hlavne tukov a sacharidov, rekonštruuje bielkovinový metabolizmus, regeneruje pečeňové bunky. Prírodné antioxidanty okrem cieleného vychytávania, ničenia voľných radikálov, pretínania reťazenia oxidačného stresu, dopĺňajú a obnovujú aj prirodzenú antioxidačnú ochranu nielen pečene, ale celého organizmu. Docieľuje sa uberanie mitochondriálnych reaktívnych foriem kyslíka (mtROS), zníženie zápalového postihnutia mitochondrií, nárast objemu bunkových súčastí a navýšenie produkcie energeticky výhodného ATP (adenozíntrifosfátu). Všetko to prispieva nielen k zastaveniu ničenia funkcií pečeňových buniek, odstraňovaniu chorých a zničených, ale napomáha aj ich regenerácii a provokuje množenie zdravých pečeňových buniek.

LIVER CARE svojimi majoritnými a minoritnými účinnými látkami sústredeným spôsobom pôsobí rovnako na tzv. prvý úder príčin poškodzovania pečene, zároveň významne zmierňuje aj jeho druhý úder. Pri správnom a vytrvalom užívaní ho dokonca dokáže odstrániť úplne.

Aktívne látky výživového doplnku vykazujú tiež významné a viacnásobné účinky protizápalové, antivírusové, antibakteriálne (proti škodlivým baktériám, voči priaznivým nie), antimikrobiálne (voči iným mikroskopickým patogénom), antialergické, vazodilatačné (cievy rozširujúce, najmä drobné a krvný prietok zlepšujúce), imunomodulačné (upravujúce tvorbu buniek imunity, najmä T-lymfocytov), antimutagénne (zabraňujúce vzniku mutagénov, významných karcinogénov), protirakovinovéúčinky odďaľujúce starnutie buniek (anti-aging).

Veľkým prínosom je tiež je, že LIVER CARE obsahuje prírodné extrakty biologicky aktívnych látok, čo automaticky znamená aj prítomnosť ďalších zaujímavých a vítaných, tzv. minoritných molekúl, ktoré sú v súlade s účinkami majoritnými a obohacujú ich ďalšími svojimi prednosťami. Výživový doplnok tak významne napomáha reparácii a ustáleniu mnohých systémov ľudského organizmu, ktoré sa v súvislosti s pečeňovými ochoreniami zvyknú kaziť prednostne. Najmä kardiovaskulárnemu a mozgovo-cievnemu, vrátane vítanej vzpruhy pre vyššiu nervovú činnosť. Prospievajú aj rozháranému tráveniu a vstrebávaniu, podporujú obnovovanie a ustálenie nesprávnymi výživovými návykmi decimovanej celistvosti slizničnej bariéry, najmä žalúdka a čreva, významne napomáhajú naštartovať zaostávajúcu obranyschopnosť organizmu z chýbania dôležitých substrátov pre tvorbu obranných látok alebo rýchlejšieho míňania buniek imunity oproti ich obnovovaniu. Prispievajú tiež docieleniu súladu zloženia a fungovania nielen súvisiacich, ale aj ostatných orgánových systémov. Dokážu dokonca pozitívne ovplyvniť mnohé sprievodne poškodené. Okrem v doterajšom texte už spomínaných, prináša tiež profity prieduškám a pľúcam, obličkám a vylučovaciemu systému, slezine a krvitvorbe, oku, videniu a zraku, celistvosti kože a jej elasticite (najmä u žien nad 40 rokov veku). Významným spôsobom vylaďuje celkový stav organizmu, jeho orgány a orgánové systémy.

LIVER CARE má nielenže vybalansovaný výber svojich súčastí, tiež takým spôsobom optimalizované dávkovanie, aby sa dosiahla maximálna využiteľnosť účinných molekúl prípravku bez zbytočného navyšovania ich gramáže. Nezaťažuje ťažko skúšaný metabolizmus pečeňovej bunky a organizmus ako celok rizikom nežiaducich účinkov z dôvodu necitlivého zvyšovania jednotlivej a dennej dávky účinných látok. Najmä s ohľadom na ďalšiu prítomnú alebo vysoko pravdepodobne sa vyskytujúcu mnohorakú chorobnosť (multifaktoriálna polymorbidita) človeka s postihnutím pečene.

Záverom možno bezpochyby zhrnúť, že spolu s režimovými a diétnymi opatreniami výživový doplnok LIVER CARE:

1.      komplexne regeneruje, povzbudzuje a vylepšuje činnosť pečene

2.      so 100% účinkom zvráti nealkoholovú chorobu pečene

3.      významne stabilizuje aj ostatné ochorenia pečene na dlhé obdobie

4.      pôsobí príčinne, nebije sa s inými aktívnymi látkami, s mnohými je v synergii

5.      nie je v rozpore so žiadnou liečbou pečeňového poškodenia alebo zlyhávania najrôznejšieho pôvodu, naopak, takmer stále ju výdatne podporuje

Z preventívnych dôvodov sa berie raz denne jedna kapsula, najlepšie tesne po jedle. Liečbu podporujúca dávka je trikrát denne jedna kapsula, najlepšie počas jedla.